Waarvoor kun je bij ons terecht?

Deelnemers en verwijzers kunnen bij ons terecht voor begeleid wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding .  Er zijn Exodushuizen in Groningen en Hardenberg.  Ambulante begeleiding is mogelijk in de gehele regio.
Iedere deelnemer begint met een kennismakinggesprek. Tijdens dat gesprek gaan we samen kijken naar wat een deelnemer nodig heeft en stellen we persoonlijke doelen vast, waar we samen mee aan de slag gaan. 
Deelnemers die bij Exodus begeleid wonen zijn door de week minimaal 26 uur per week actief binnen onze dagbesteding, hebben een vrijwilligersbaan of nog mooier een betaalde baan zodra dat mogelijk is. Helaas is betaald werk natuurlijk geen garantie maar gelukkig zijn er ook veel vrijwilligersfuncties waarbij belangrijke vaardigheden geoefend kunnen worden.  
In de weekenden zijn de deelnemers vrij. Van begeleid wonen schalen we af naar zelfstandig(er) wonen met ambulante begeleiding.  Het einddoel is volledig zelfstandig wonen. 
Lukt dat niet of niet helemaal dan gaan we samen op zoek naar een andere vorm van (begeleid) wonen.

Samenwerking Forensisch Forum 

In de regio Noord- en Oost-Nederland ontstond de afgelopen jaren een mooie samenwerking tussen verschillende forensische zorgaanbieders via het Forensisch Forum. Behalve het jaarlijkse terugkerende ketencongres , is er ook een initiatief ontstaan, georganiseerd door de vrienden van het Forensisch Forum. Zij organiseren namelijk vier keer per jaar de Week van de Vakschool. In die week worden verschillende workshops en trainingen georganiseerd over onder andere de onderwerpen hechtingsstoornissen en verslavingen. Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland is één van de vrienden van het Forensisch Forum. Neem eens een kijkje op de site van het Forensisch Forum

Vrijwilligerswerk

Naast de hierboven benoemde vormen van professionele begeleiding werken we ook veel met vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij.
Een voorbeeld hiervan is project de Supporter. De Supporter is een coach en helpt onze deelnemers met de zaken waar zij in het dagelijkse leven na detentie tegen lopen, veelal praktische zaken. Project de Supporter is ontstaan doordat Exodus heeft gemerkt dat veel ex-gedetineerden als ze vrij komen niet de begeleiding  meer kunnen krijgen die vaak bitter noodzakelijk is. In de praktijk kan de overheid of gemeente daar vaak niet afdoende in voorzien, veelal ingegeven door de forse bezuiningingen waar zij mee  te maken hebben. Met dit project wil Exodus op een andere manier bijdragen aan een mooiere en veiligere samenleving. Waarbij we elkaar helpen met de uitdagingen van het dagelijkse leven. Onze Supporter coaches zijn allemaal vrijwilligers en werken binnen of buiten de Exodus huizen.

Meer informatie of aanmelden? 

Neem voor meer informatie contact met ons op via T 050 402 80 68.  

Nieuwsbrief

Eind 2017 verscheen onze eerste nieuwsbrief. U kunt hem downloaden. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, stuurt u ons dan een mailtje? 

Nieuwsbrief Exodus Noord- en Oost- Nederland, december 2017

 

Organisatie & contact

Parklaan 21
9724 AP Groningen
T 050 4028068
M eno@exodus.nl

 
 
Wilt u ons werk in regio Noord en Oost Nederland steunen?  
U kunt  uw gift dan overmaken naar ons rekeningnummer: NL 14 RABO 0392 8006 24
Exodus  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Jaarverslag 2019 Exodus Noord- en Oost-Nederland

ANBI informatie 

Kwaliteitsbeleid

Lees ook deze verhalen

Extra+

Extra+ in Groningen is een dagbestedingsplaats voor deelnemers van het Exodusprogramma. Extra+ en de deelnemers hebben ook een bijzondere functie in de buurt. Buurtbewoners komen koffie drinken, een kletspraatje maken en de deelnemers helpen hen bijvoorbeeld in de tuin.