Waarvoor kun je bij ons terecht?

Deelnemers en verwijzers kunnen bij ons terecht voor begeleid wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding .  Er zijn Exodushuizen in Groningen en Hardenberg.  Ambulante begeleiding is mogelijk in de gehele regio.
Iedere deelnemer begint met een kennismakinggesprek. Tijdens dat gesprek gaan we samen kijken naar wat een deelnemer nodig heeft en stellen we persoonlijke doelen vast, waar we samen mee aan de slag gaan. 
Deelnemers die bij Exodus begeleid wonen zijn door de week minimaal 26 uur per week actief binnen onze dagbesteding, hebben een vrijwilligersbaan of nog mooier een betaalde baan zodra dat mogelijk is. Helaas is betaald werk natuurlijk geen garantie maar gelukkig zijn er ook veel vrijwilligersfuncties waarbij belangrijke vaardigheden geoefend kunnen worden.  
In de weekenden zijn de deelnemers vrij. Van begeleid wonen schalen we af naar zelfstandig(er) wonen met ambulante begeleiding.  Het einddoel is volledig zelfstandig wonen. 
Lukt dat niet of niet helemaal dan gaan we samen op zoek naar een andere vorm van (begeleid) wonen.

Samenwerking Forensisch Forum 

In de regio Noord- en Oost-Nederland ontstond de afgelopen jaren een mooie samenwerking tussen verschillende forensische zorgaanbieders via het Forensisch Forum. Behalve het jaarlijkse terugkerende ketencongres , is er ook een initiatief ontstaan, georganiseerd door de vrienden van het Forensisch Forum. Zij organiseren namelijk vier keer per jaar de Week van de Vakschool. In die week worden verschillende workshops en trainingen georganiseerd over onder andere de onderwerpen hechtingsstoornissen en verslavingen. Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland is één van de vrienden van het Forensisch Forum. Neem eens een kijkje op de site van het Forensisch Forum

Vrijwilligerswerk

Naast de hierboven benoemde vormen van professionele begeleiding werken we ook veel met vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij.
Een voorbeeld hiervan is project de Supporter. De Supporter is een coach en helpt onze deelnemers met de zaken waar zij in het dagelijkse leven na detentie tegen lopen, veelal praktische zaken. Project de Supporter is ontstaan doordat Exodus heeft gemerkt dat veel ex-gedetineerden als ze vrij komen niet de begeleiding  meer kunnen krijgen die vaak bitter noodzakelijk is. In de praktijk kan de overheid of gemeente daar vaak niet afdoende in voorzien, veelal ingegeven door de forse bezuiningingen waar zij mee  te maken hebben. Met dit project wil Exodus op een andere manier bijdragen aan een mooiere en veiligere samenleving. Waarbij we elkaar helpen met de uitdagingen van het dagelijkse leven. Onze Supporter coaches zijn allemaal vrijwilligers en werken binnen of buiten de Exodus huizen.

Meer informatie of aanmelden? 

Neem voor meer informatie contact met ons op via T 050 402 80 68.

 

Organisatie & contact

Parklaan 21
9724 AP Groningen
T 050 4028068
M eno@exodus.nl

 
 
Wilt u ons werk in regio Noord en Oost Nederland steunen?  
U kunt  uw gift dan overmaken naar ons rekeningnummer: NL 14 RABO 0392 8006 24
Exodus  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Jaarverslag 2021 Exodus Noord- en Oost-Nederland

ANBI informatie 

Kwaliteitsbeleid

Lees ook deze verhalen

Chris, 25 jaar, zit sinds een paar weken in het Exodushuis in Groningen. Hij weet nog goed dat hij er voor het eerst kwam. "Ik verwachtte een soort drugsopvang, maar ik kreeg meteen een goede indruk." 

Ontmoet de vrouw ‘met hart voor mensen’

Hennie van Amerongen was het afgelopen jaar via Exodus werkzaam als programma coördinator bij de opzet van een Vadervleugel in de PI Veenhuizen. Een programma binnen het project Gezinsbenadering. Sinds begin dit jaar werkt zij tijdelijk als regiocoördinator in Noord-Holland.

Extra+

Extra+ in Groningen is een dagbestedingsplaats voor deelnemers van het Exodusprogramma. Extra+ en de deelnemers hebben ook een bijzondere functie in de buurt. Buurtbewoners komen koffie drinken, een kletspraatje maken en de deelnemers helpen hen bijvoorbeeld in de tuin. 

Foto Kerst in een Exodushuis

In onze Exodushuizen wordt ook Kerst gevierd! Deze dagen maken we extra gezellig door Kerstbomen in huis te halen, lekker te eten met elkaar en kerstactiviteiten te doen!