In deze regio

Exodus Zuid-Holland heeft woonlocaties in Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda, met daarnaast ambulante begeleiding en trainingen in deze en omringende gemeenten in de regio. We werken aan onze missie met professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten.

  • Voor herstel van kwetsbare mensen
  • Voor een veiliger samenleving
  • Voor een betere toekomst voor mens en samenleving

Zie onze regionale website voor meer informatie over ons aanbod.

Wij bieden een breed en samenhangend spectrum van professionele (forensische) zorg tot en met een steunnetwerk van enthousiaste vrijwilligers; van locaties voor integraal begeleid wonen tot en met ambulante begeleiding, trainingen en voorlichting. We werken met grote en kleine partnerorganisaties samen en initieren en participeren in innovatieve initiatieven. 

De ex-gedetineerde, de kwetsbare jongvolwassene, de jonge overvallers, de ‘familie-van’. Problematiek met schulden, beperkingen, gedragsproblematiek (agressie, angsten), verslaving. Ze kunnen het niet alleen. Exodus biedt perspectief. We hebben onze expertise opgebouwd in meer dan 35 jaar, en blijven onverminderd naar de toekomst kijken om steeds die hulp te kunnen blijven bieden waar onze deelnemers het meeste bij gebaat zijn. 

Contextueel team

Bij ons contextueel team kunnen vaders terecht die contactherstel met hun kinderen wensen, maar vastlopen in administratieve zaken. 
Lees hier meer over wat het contextueel team voor vaders kan betekenen. 

Organisatie en contact

Directeur-bestuurder: Lara van der Well 

Contact:

Locatie Leiden
Plantage 16
2311 JD Leiden
T 071 514 70 09
E leiden@exodus.nl

Locatie Den Haag
Frankenslag 162-164
2582 HX Den Haag
T 070 351 41 61
E denhaag@exodus.nl

Locatie Rotterdam
Overblaak 56
3011 MH  Rotterdam
T 010 436 95 90
E rotterdam@exodus.nl

Exodus Zuid-Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

ANBI informatie

Jaarverslag 2019 Exodus Zuid-Holland