Contact

Directeur-bestuurder: Roos Wisse

Locatie ’s-Hertogenbosch
Sonniusstraat 3
5212 AJ ‘s-Hertogenbosch
T 073 690 11 42
E denbosch@exodus.nl

Locatie Venlo
Dautzenbergstraat 96
5921 BZ Venlo
T 077 321 18 52
E venlo@exodus.nl

Locatie Heerlen
Beersdalweg 64
6412 PE Heerlen
T 045 572 25 22
E zuidlimburg@exodus.nl

In deze regio

In ’s-Hertogenbosch, Venlo en Heerlen kunnen (ex-)gedetineerden voor woonbegeleiding terecht in één van onze zogenaamde Exodushuizen.  

De (ex-)gedetineerden kunnen bij Exodus Zuid Nederland terecht voor begeleid wonen en ambulante begeleiding. De andere diensten zijn altijd bespreekbaar. Neemt u vooral contact met ons op, of met het centraal aanmeldteam van het verenigingsbureau.

Moeders en kinderen
Naast de reguliere begeleiding, biedt onze locatie in Venlo specifiek begeleiding aan vrouwen en moeders met kinderen. In het Venlose Exodushuis kunnen 12 vrouwen terecht, ze mogen ieder maximaal 2 kinderen tot 12 jaar meenemen.

Het huis is kindvriendelijk en veilig ingericht. Ook bieden we de moeders een netwerk van zorg zoals het consultatiebureau, jeugdzorg, scholen etc.

Project Opvoedondersteuning
In dit project bieden we de moeders extra begeleiding bij de zorg voor en de opvoeding van hun kinderen, hetgeen ze tijdens de detentie niet of nauwelijks hebben kunnen doen. De problematiek die daarmee gepaard gaat, kunnen we dankzij dit project aanpakken. De financiering van het project is met hulp van fondsen tot stand gekomen.

Project Kind: geen schuld, geen straf
Kinderen van gedetineerde ouders ondervinden veel problemen door de detentie van hun ouder(s). Om de schade die ze hierdoor oplopen zo beperkt mogelijk te houden, voert Exodus in opdracht van de gemeente Venlo een project uit met als doel een helder beschreven ketenwerkproces waarmee de zorg en aandacht voor deze kinderen wordt gewaarborgd.

Project De Ideale Buurman
In ’s-Hertogenbosch is het project De Ideale Buurman gestart vanuit de gedachte dat je met een multidisciplinair team - (justitiële) zorg, kunst, community art (Het Huis van Proeven) en sociale groenvoorziening (Transfarmers) - tot andere oplossingen komt.
We gaan nadrukkelijk uit van de talenten van de bewoners en koppelen deze aan buurtbewoners/organisaties. Elkaar beter en anders leren kennen en met elkaar samenwerken in de buurt door het organiseren van buurt activiteiten.  
Hiermee realiseer je niet alleen dat deze bijzondere doelgroep beter re-integreert in de samenleving, waardoor de kans op terugval en recidive verkleint maar het werkt tevens ondersteunend in het tegengaan van de eenzaamheid.

Jaarverslag en ANBI

Exodus Zuid Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan deze stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Jaarverslag 2019 Exodus Zuid-Nederland

ANBI informatie

Lees ook deze verhalen

Sinds een paar maanden werkt Ralph bij Stratenmakerbedrijf Smulders. Carly, eigenaar van het bedrijf, heeft hem ondertussen een contract aangeboden.

Keer op keer ging Ralph de mist in, maar dit keer zet hij alles op alles om te veranderen.

Artikelen

12/06/2017 - 12:48

De kinderombudsman Margrite Kalverboer komt graag in contact met kinderen van gedetineerden (of oud-gedetineerden) om de situatie van deze kinderen te helpen verbeteren.