Hulp

Voor familie van (ex-)gedetineerden

Wat doe je als iemand van je familie is gearresteerd?

Het kan zomaar gebeuren dat je partner, broer, zus, vader of moeder is gearresteerd. Je weet dan waarschijnlijk niet wat er aan de hand is of wat je moet doen. Ook kan de arrestatie van je familielid vervelende gevolgen hebben voor jou of je gezin. Misschien heb je problemen met het inkomen, schulden, de kinderen of het huis. Wij helpen je hier graag bij en vertellen wat je het beste kan doen.

Training Mijn kind en ik

Over de training Mijn kind en ik
Mijn kind en ik draagt bij aan het herstel en de opbouw van de relatie tussen de gedetineerde vader en zijn kinderen. We leren de vaders het perspectief in te nemen van hun kind(eren) en dit toe te passen in hun dagelijkse leven.

We besteden veel aandacht aan de gevolgen van de detentie op het gezin en het (mogelijke) herstel van de relatie met de medeopvoeder. 
Dit in samenwerking met vrijwilligers van Exodus.

Steun door vrijwilligers na detentie

Voor ieder die de Penitentiaire Inrichting heeft verlaten en naast professionele hulp ook andere vormen van ondersteuning nodig heeft, biedt Exodus nazorg.

Ondersteuning

Exodus heeft vele vrijwilligers die op de volgende terreinen ondersteuning kunnen geven:

  • Een luisterend oor bieden
  • Meegaan naar instanties
  • Opbouwen van een sociaal netwerk
  • Relatieherstel
  • Schrijven van brieven

Doelgroep

Ex-gedetineerden en hun familieleden en relaties na detentie.

Crisisopvang

Tijdens de crisisopvang biedt Exodus zorg geheel afgestemd op de situatie van de cliënt. Afhankelijk van de crisissituatie vindt een passende interventie plaats. Zo nodig wordt er een vorm van dagbesteding aangeboden zodra de cliënt dit aankan en het passend is binnen de zorgvraag.

Begeleid wonen

Binnen de programma's wordt binnen een duidelijke structuur toegewerkt naar zelfstandigheid en worden bewoners, binnen hun eigen capaciteiten, aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Plaatsing van een cliënt

Aanmelden voor begeleid wonen kan op vier wijzen. Via DForZo voor clienten die nog gedetineerd zijn of in vrijheid zijn met een justitiele titel. Via gemeentelijke afspraken of op basis van een vrijwillig kader.